flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок видачі справ для ознайомлення в Апеляційному суді Дніпропетровської області

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                           

                                                                                        наказ голови 

                                                                                        Апеляційного суду 

                                                                                       Дніпропетровської  області    

                                                                                        Від  19.05.2017 № 30                  

                                                                     ПОРЯДОК

видачі справ для ознайомлення в Апеляційному суді Дніпропетровської області  у місті Кривому Розі

 1.  Порядок     видачі      для      ознайомлення      в    Апеляційному   суді

Дніпропетровської  області у місті Кривому Розі справ (цивільних, кримінальних, справ про адміністративні правопорушення, інших матеріалів, які підлягають розгляду в судовому порядку) (далі – Порядок), розроблено з урахуванням вимог Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та  Вищому спеціалізованому суді України  з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173.

 1. Справи видаються для ознайомлення за резолюцією судді-доповідача, секретаря судової палати на підставі письмової заяви таким особам:

     -прокуророві, який має право на участь у розгляді справи (після пред’явлення службового посвідчення);

     -адвокатам, які беруть участь у розгляді справи (після пред’явлення документа, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, зокрема: посвідчення адвоката на надання правової допомоги; довіреності; ордера; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги);

     -іншим учасникам кримінального провадження, адміністративного або цивільного процесу, а також особам, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки (після пред’явлення документа, що посвідчує особу: паспорта, службового посвідчення, пенсійного посвідчення тощо, та в необхідних випадках – доручення представника);

    -особам, які мають право витребування справ за службовим становищем, не пов’язаним із розглядом справи (матеріалів кримінального провадження), справи видаються  тільки на підставі відповідної письмової вимоги за резолюцією голови суду, після пред’явлення службового посвідчення.

 1. Письмова вимога (заява) на ознайомлення зі справою може бути надіслана поштою або подана безпосередньо у суді за формою відповідно до Додатків № 1-3 до цього Порядку.

    3.1.     Перед візитом до суду для ознайомлення зі справою, що знаходиться на розгляді в суді, учасником процесу відповідна заява з передбачуваною датою ознайомлення може бути направлена до суду електронною поштою.

 1. Безпосередня реєстрація заяв на ознайомлення зі справами  проводиться в приміщенні Апеляційного суду Дніпропетровської області у Кривому Розі,  у кабінеті № 129 ( прийом громадян).
 2.    Видача справ для ознайомлення проводиться у кабінетах 111 та 127:

-    працівниками   канцелярії судової палати  з розгляду цивільних справ

 ( каб. 127);

-   працівниками  канцелярії  судової палати з розгляду кримінальних справ – кримінальні справи (матеріали кримінального провадження), справи про адміністративні правопорушення (каб.111).

 1.     Графік ознайомлення зі справами в суді відповідає режиму роботи суду.

    6.1.   Згідно ст. 53 Кодексу законів про працю України тривалість робочого часу напередодні святкових і неробочих днів скорочується на одну годину.

     Про зміну графіку ознайомлення зі справами  заздалегідь в приміщенні суду розміщується відповідне оголошення.

 1.      Під   час   ознайомлення   забороняється   виносити   справи   за  межі  

кабінетів 111 та 127.

 1.      Факт ознайомлення із матеріалами  справи фіксується працівником відповідної судової палати  у відповідних журналах видачі справ шляхом вчинення запису про: номер справи, дату надходження заяви, прізвище, ім’я та по-батькові особи, від якої надійшла заява та її процесуальний статус, дату та годину видачі справи, кількість аркушів у справі.     

    Особа яка одержує справу для ознайомлення, повинна поставити підпис в журналі видачі судових справ для ознайомлення про факт одержання справи.

 1.    Особа, яка знайомиться зі справою, має право робити з неї необхідні виписки, знімати копії документів долучених до справи та копії журналу судового засідання при наявності власних технічних засобів.
 2. Під час ознайомлення забороняється вносити будь-які зміни в матеріали справи, робити власні помітки на аркушах справи, самостійно вилучати та долучати матеріали справи.
 3. Після ознайомлення з матеріалами справи особа робить про це відмітку на заяві про надання справи для ознайомлення, яка долучається до матеріалів справи.
 4.      При поверненні справи після ознайомлення працівник відповідної судової палати повинен ретельно перевірити наявність усіх матеріалів  у справі, зазначити  в журналі видачі справ для ознайомлення дату та годину повернення справи та поставити підпис про її отримання.
 5.  У разі виявлення нестачі документів, аркушів, їх пошкодження складається акт у двох примірниках, один  з яких передається голові суду для вжиття відповідних заходів, а другий долучається до справи.
 6.  Виготовленні копії запису судового засідання та ознайомлення з даними технічного фіксування судового процесу здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), Інструкції  про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відео конференції, під час судового засідання (кримінального провадження).
 7.  Працівники відповідних судових палат несуть у встановленому законом порядку відповідальність за невиконання вимог (Порядку) або неналежне виконання покладених на них обов’язків, перевищення своїх повноважень, бездіяльність або недобросовісне використання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та Правил поведінки працівників суду.
 8.  Особи, які одержали матеріали справ для ознайомлення у разі порушення вимог даного Порядку несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

 

 

 

Начальник відділу забезпечення діяльності

частини Апеляційного суду

Дніпропетровської області у місті Кривому Розі                          О.Г. Пирогова