flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та які можутьміститися в документах з організації діяльності апеляційного суду Дніпропетровської області

 Затверджено

Наказом голови апеляційного суду
Дніпропетровської області
від 28 лютого 2013 року № 10
 
Перелік відомостей,що становлять службову інформацію та які можуть міститися в документах з організації діяльності апеляційного суду Дніпропетровської області
 
1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються  на адресу апеляційному суду Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами,  ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.
4. Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).
6. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
7. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
8. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").
9. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
10. Відомості, що можуть міститися в документах суду:
які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);
щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);
з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);
з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);
стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
щодо внутрішньої організаціїведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;
які містять матеріали службових розслідувань.
11. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
12. Звіт за формою N 6 "Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних".
13. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.
14. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.
15. Інші документи і відомості, які містять інформацію, що відповідає частині першій статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», перелік яких самостійно визначає розпорядник публічної інформації.